Kind en thuis zorg

Introductie

Als ouder wil je de zorg voor jouw kind goed geregeld hebben. Niet alleen in het ziekenhuis, maar vooral ook thuis. Kinderthuiszorgorganisaties, zelfstandig kinderverpleegkundigen (ZZP'ers) of samenwerkingsverbanden van kinderverpleegkundigen bieden gespecialiseerde verpleegkundige zorg in de thuissituatie. Vaak bieden ze ook begeleiding aan kinderen van 0-18 jaar met een (complexe) zorgvraag op de dagopvang of op school. De zorg wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van jouw kind, de specifieke zorgvraag en de draagkracht van het gezin.