Geld en Regels

Er komt veel op je af als jouw kind extra zorg nodig heeft. Het is goed om te weten wat je mag verwachten, wat je rechten zijn en welke vergoedingen er zijn voor de zorg aan jouw kind en gezin. Het ziektebeeld van jouw kind en de behoefte aan zorg en ondersteuning voor jouw kind en je gezin, bepalen welke aanspraak je kunt maken en op welke wettelijke grond dat is gebaseerd.

Indien je nog niet weet onder welke wettelijke regeling de zorg voor jouw kind is georganiseerd kan je verder worden geholpen door een coördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg in jullie regio of onafhankelijke cliëntondersteuning inschakelen. Op de website Regelhulp van de Rijksoverheid vind je alle informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning. Website: https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/clientondersteuning-hulp-bij-het-regelen-van-zorg

Op deze pagina vind je een aantal wettelijke kaders en regels over verpleegkundige kindzorg thuis, lees je wat Zorg in Natura (ZIN) en een persoonsgebonden budget (pgb) precies inhouden en hoe je het kunt regelen. Ook vind je informatie over hoe je aanspraak kunt maken op dubbele kinderopvangtoeslag (voor een thuiswonend kind dat onder de Wet langdurige zorg valt).

Het Nederlandse zorgstelsel is complex en versnipperd. Veel ouders van een ziek kind maken gebruik van verschillende wettelijke kaders en bekostigingssystemen. Om ouders meer inzicht te geven in het zorgstelsel en de mogelijkheden die dit biedt, is hieronder een overzicht van de verschillende wettelijke kaders en de diverse mogelijkheden om zorg te regelen toegevoegd.

Kwaliteitsstandaard verpleegkundige kindzorg in de eigen omgeving
Kwaliteitsstandaard verpleegkundige kindzorg in de eigen omgeving

Wat is de beste zorg voor een gezin met een ziek kind dat kinderverpleegkundige zorg nodig heeft in zijn eigen omgeving? Of dat nu op school is, thuis, in een kinderzorghuis of op het kinderdagverblijf. De eerste verpleegkundige kwaliteitsstandaard geeft antwoord op die vraag en dient als leidraad voor alle kinderverpleegkundigen. 

Link: https://www.venvn.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/kwaliteitsstandaard-zorg-aan-het-zieke-kind-en-gezin-in-de-eigen-omgeving/

- Tekst inklappen
Bewust kiezen: zorg in natura of persoonsgebonden budget
Bewust kiezen: zorg in natura of persoonsgebonden budget

Wanneer er verpleegkundige zorg thuis nodig is, zijn er twee mogelijkheden om deze in te schakelen: door 'Zorg in Natura' (ZIN) of via een 'Persoonsgebonden Budget' (pgb). Je hebt een indicatiebesluit nodig van een eerstelijns kinderverpleegkundige (wijkverpleging). In het kort betekent ZIN dat de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de aanbieders van zorg en ondersteuning contracteert. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. Je maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt.

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) bepaal je zelf wie de zorgverlener wordt, voer je regie over het inschakelen van de zorg en regel je de administratie. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ondersteunt bij de indicatiestelling wanneer je de zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) ontvangt. Met een pgb heb je meer mogelijkheden om zorg zelf te regelen, maar je hebt ook meer verplichtingen om het goed te organiseren. Het is heel belangrijk dat je je vooraf goed informeert over wat er bij het beheren van een pgb komt kijken.

Ook is er een combinatie van ZIN en pgb mogelijk. Bijvoorbeeld als je een pgb hebt en verschillende soorten zorg nodig hebt. Op de website van de rijksoverheid lees je hoe ZIN en/of een pgb is aan te vragen.

- Tekst inklappen
Per Saldo: meer informatie over het persoonsgebonden budget
Per Saldo: meer informatie over het persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget kan een manier zijn voor het organiseren van zorg. Op de website van Per Saldo lees je wat een pgb precies inhoudt, wat er van je wordt gevraagd, hoe je het aan kunt vragen en bij welk loket je hiervoor dient te zijn.

Bezoek de website: https://www.pgb.nl/pgb/ 

- Tekst inklappen
Aanvragen van dubbele kinderbijslag
Aanvragen van dubbele kinderbijslag

Als de zorg voor je thuiswonende kind valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) kun je aanspraak maken op dubbele kinderbijslag. Wil je hier meer over weten? Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Bezoek de site: https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-thuiswonend-kind-intensieve-zorg 

- Tekst inklappen
Artikel: jouw kind wordt 18 Wat moet je regelen?
Artikel: jouw kind wordt 18 Wat moet je regelen?

Als jullie kind 18 wordt, valt het onder de wettelijke kaders van volwassenen, ook wat zorg betreft. Ook als jullie kind ziek is en een verstandelijke beperking heeft. Jullie kind mag voor het eerst stemmen, moet een DigiD aanvragen en heeft een zorgverzekering nodig. Ook moet de zorg mogelijk worden overgeheveld naar een ander wettelijk kader, bijvoorbeeld van de Jeugdwet naar de Wlz of Wmo. Veel regelwerk. 

Waar krijgt jullie kind eigenlijk mee te maken als hij/zij 18 jaar wordt? En als jullie kind niet over alles zelf kan beslissen? Op de website van (Sch)ouders vinden jullie een overzicht van onderwerpen die van belang zijn. Ouders raden aan: ‘Begin op tijd. Laat je goed informeren en neem zelf initiatief als er geen reactie komt.’

Link: https://schouders.nl/uploads/media/5e67698537e60/088-a3-taartdiagram-aangepast-def.pdf?token=/uploads/media/5e67698537e60/088-a3-taartdiagram-aangepast-def.pdf 

- Tekst inklappen