Onze netwerkpartners

De netwerkleden van NIK Limburg & Zuidoost-Brabant

NIK is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dat betekent een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Limburg & Zuidoost-Brabant. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Bij NIK Limburg & Zuidoost-Brabant zijn onder andere onderstaande organisaties aangesloten:

Adelante kinderrevalidatie

Ons revalidatiecentrum helpt kinderen en jongeren met allerlei lichamelijke beperkingen: tijdelijk of permanent, als gevolg van een chronische ziekte, een aandoening of een ongeval. Met kinderrevalidatie helpt Adelante kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling, vanaf het eerste levensjaar totdat zij jongvolwassen zijn. Adelante heeft zowel klinische als poli klinische revalidatie.

Meer informatie?

Kijk op www.adelante-zorggroep.nl

Allerzorg

Als uw kind ziek is wilt u natuurlijk de beste ondersteuning en verzorging. Ieder kind is uniek en iedere situatie verschillend. Dat houden we altijd in ons achterhoofd. Daarom zoeken we naar oplossingen met oog voor uw hele gezin waarin uw kind voorop staat. Wij vinden het belangrijk dat uw kind de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft en gewoon kind kan zijn ondanks ziekte. Daarvoor zetten wij graag een stapje extra. Gewoon zoals het hoort. We bieden zorg thuis maar ook op de school van uw kind als dat nodig is.

Meer informatie?

Kijk op www.allerzorg.nl

Vivre Kinderthuiszorg & Villa Vivre

Het liefst zorg je zelf voor je kind, maar dit is niet altijd mogelijk. Vivre Kinderthuiszorg biedt gespecialiseerde kindzorg thuis en op locatie.

Meer informatie?

Kijk op www.vivrekinderthuiszorg.nl

Vivre Kinderthuiszorg & Villa Vivre

Het liefst zorg je zelf voor je kind, maar dit is niet altijd mogelijk. Vivre Kinderthuiszorg biedt gespecialiseerde kindzorg thuis en op locatie.

Meer informatie?

Kijk op www.vivrekinderthuiszorg.nl

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Patiënten die thuisbeademing nodig hebben, worden doorverwezen naar een Centrum voor Thuisbeademing. Nederland kent 4 van deze centra. Het Centrum voor Thuisbeademing te Maastricht (CtbM) coördineert de zorg voor patiënten in de regio Zuid-Oost Nederland. Het CtbM  is gehuisvest in het Maastricht UMC+.

Meer informatie?

Kijk op Maastricht UMC+

met Liefde - Josephine

Als een kind ziek is raakt dat het hele gezin. Welke vragen kom je dan tegen en hoe geef je hier samen antwoord op? Als professional en mens denk ik mee, zoek ik mee. Zodat je als gezin weet van elkaar hoe het is en je samen kan dragen wat er is. De ene keer in gesprek, de andere al spelend. Steeds in verbinding met wat jullie als gezin nodig hebben.

Meer informatie?

Kijk op www.met-liefde.nl

Contigo Kinderzorghuis

Uw kind kan naar het Adelante Contigo kinderzorghuis in Valkenburg verwezen worden als de behandeling in het ziekenhuis beëindigd is, maar er nog wel intensieve verpleegkundige zorg nodig is. Dit kan bijvoorbeeld bij 24-uurs monitoring, zuurstof toediening of thuisbeademing, moeilijk instelbare epilepsie, stofwisselingsziekte, (ernstige) hartafwijkingen of bij (ontregelde) diabetes zijn, waarbij een kind permanent verpleegkundig toezicht nodig heeft of zorg in de nabijheid.
Uw kind kan terecht voor de 24-uurs zorg als er bijvoorbeeld een wachtlijst is voor thuiszorg, omdat thuis nog voorzieningen getroffen moeten worden of omdat u als ouders/verzorgers begeleid moeten worden of er gewoon nog niet aan toe bent om uw kind de specifieke zorg te geven. Adelante Contigo zet de zorg van het ziekenhuis voort in het verpleegkundig kinderzorghuis in Valkenburg a/d Geul.

Meer informatie?

Kijk op www.kindjeugd.adelante-zorggroep.nl

Contigo Verpleegkundig Kinderdagverblijf

Chronisch en langdurig zieke kinderen vormen een aparte en kwetsbare doelgroep. Contigo verpleegkundig kinderdagverblijf in Kerkrade biedt de zorg die voor deze kinderen noodzakelijk is om op te groeien tot een zelfstandig individu. De verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers bieden het kind gerichte stimulatie die het nodig heeft om zich, ondanks de ziekte, goed te ontwikkelen. Bij Contigo spelen en leren de kinderen in vaste, kleine groepjes, begeleid door een (kinder)verpleegkundige en pedagogisch medewerker en krijgen ondertussen de medicatie en therapie die nodig is. De groepen zijn kleiner dan op de reguliere opvang, zodat we de kinderen meer en intensiever kunnen begeleiden.

Meer informatie?

Kijk op www.kindjeugd.adelante-zorggroep.nl

Elkerliek

In het Elkerliek ziekenhuis is een patiënt een mens. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller. Juist omdat ‘de mens’ dient als kompas is de koers duidelijk en resultaatgericht. Zo stimuleren ze een nauwe samenwerking tussen de verschillende specialismen, zodat de patiënt (mens) geen ‘koude overdracht’ ervaart. En maken ze bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken zoals een arm om een schouder.

Meer informatie?

Kijk op www.elkerliek.nl

ExpertCare

‘Het onmogelijke thuis mogelijk maken’. Dat is de kern van ExpertCare. Veel verpleegkundige zorg die in ziekenhuizen wordt gegeven, kunnen zij thuis bied. Of zo thuis mogelijk in Villa ExpertCare Waalre. Ernstig zieke kinderen kunnen bij Villa ExpertCare (tijdelijk) komen wonen of een aantal nachten per week komen logeren. Daarnaast is Villa ExpertCare een medisch kinderdagverblijf en bieden ze flexibele opvangmogelijkheden. In de tuin staat ook het ouder-kind appartement. Een eigen appartement waar ouders bij hun zieke kind kunnen verblijven en waar 24 uur per dag zorg gegeven kan worden.”

Meer informatie?

Kijk op www.expertcare.nl

HSPO Zorgpunt

HSPOZorgpunt biedt holistische thuiszorg voor jong en oud in de Brabantse Kempen, Valkenswaard, regio Eindhoven en Veldhoven en regio Tilburg. Tevens biedt HSPOZorgpunt rouw- en verliesbegeleiding aan gezinnen die te maken krijgen met ziekte en overlijden. Contactpersoon is Mandy Sijm.

Meer informatie?

Kijk op www.hspozorgpunt.nl

KinderThuisZorg

Bent u op zoek naar kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. U kunt bij ons terecht voor alle denkbare verpleegkundige zorg. We bieden deze zorg op de plek die u voor ogen heeft. Thuis, op het dagverblijf, op school maar ook bij oma of opa en zelfs op het vakantieadres in Nederland. 

Op onze website leest u welke zorg wij verlenen en hoe, waar, wanneer en waarom we dat doen. Ook delen kinderen, ouders en medewerkers hun ervaringen met u.

Meer informatie?

Kijk op: www.kinderthuiszorg.nl

Lef Verliesbegeleiding

Tanja van Roosmalen werkt in haar praktijk met kinderen en jongeren die te maken krijgen met een groot verlies. Kinderen, jongeren, ouders en scholen kunnen bij haar terecht met hulpvragen over rouw na overlijden en bij een ernstige ziekte in een gezin.

Meer informatie?

Kijk op www.lefverliesbegeleiding.nl

Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+  is een academisch ziekenhuis dat  2e en 3e lijns kindergeneeskundige zorg levert aan kinderen uit de regio Limburg en Zuidoost Brabant. Voor een aantal patiëntgroepen, zoals kinderen met bepaalde erfelijke en aangeboren aandoeningen,  kinderen met bepaalde metabole ziekten, kinderen die expertise nodig hebben van de afdeling klinische genetica of van het Centrum voor thuisbeademing Maastricht (CTbM) of voor kinderen die acute zorg nodig hebben (intensive care), wordt zorg geboden aan kinderen uit een grotere regio en/of heel Nederland.

Meer informatie?

Kijk op Maastricht UMC+

Maxima Medisch Centrum (MMC) Veldhoven

De kindergeneeskunde van MMC staat voor optimale, integrale zorg voor het zieke kind in zijn sociale, psychische en maatschappelijke context. We bieden ontwikkelingsgerichte en multidisciplinaire zorg vanuit het Family Centered Care principe, zodat het kind en het gezin zich ondanks ziekte, bedreigde ontwikkeling of beperking optimaal kunnen ontwikkelen. 

Meer informatie?

Kijk op www.mmc.nl

Maasveld - Koraal

Maasveld in Maastricht is één van de drie locaties voor verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) van Koraal in Limburg. Zij bieden zorg, behandeling, begeleiding, advies en ondersteuning aan mensen met ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, veelal gecombineerd met onbegrepen gedrag.

Meer informatie?

Kijk op www.maasveld.org

Meeleven Verliesbegeleiding

Meeleven Verliesbegeleiding is een praktijk voor verlies- rouw- en stervensbegeleiding. Ik geef persoonlijke begeleiding, vanuit mijn hart, aan kinderen, jongeren en volwassenen na een verlieservaring. Ik leef met je mee, op basis van veiligheid en vertrouwen en samen gaan we op zoek hoe je ruimte kunt maken om het verlies in je leven met kracht te kunnen dragen. Daarnaast bied ik ondersteuning aan mensen bij het naderende sterven. Ik gun ieder mens de kans om de laatste fase van het leven waardig te beleven. Als je in vrede kunt sterven, krijgen nabestaanden beter de mogelijkheid om in rust en vrede te rouwen. 

Meer informatie?

Kijk op www.meelevenverliesbegeleiding.nl

Majella Lammers – praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie

Pijn, chronisch ziek zijn, het weten dat een afscheid voor de deur staat,  leiden er voor je kind en voor je hele gezin (inclusief jezelf) vaak automatisch toe dat je continu met dit thema bezig bent. Hoofd en lijf lijken zich daaraan aan te passen. Jullie staan altijd “aan”. Het kan een hele opluchting zijn wanneer lichaam en geest even kunnen kalmeren. Dat zorgt weer voor een relatief gesproken lekker gevoel, meer energie en veerkracht. De pijnbeleving wordt daarmee anders in positieve zin. Met aandacht en respect kan ik je kind en een ieder die dat graag wilt, leren hoe je dat doet. Niet met hokus-pokus, maar met prettige en eenvoudige oefeningen. 

Meer informatie?

Kijk op www.majellalammers.nl/

Netwerken Palliatieve Zorg Limburg + Zuidoost Brabant:

In de zeven Netwerken Palliatieve Zorg van Limburg en Zuidoost Brabant werken diverse zorg- en vrijwillige organisaties samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. Samenwerkingspartners zijn ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, hospicevoorzieningen, bijna-thuis-huizen, inloophuizen, huisartsenorganisaties, GGz- en VGZ-instellingen en vrijwilligersorganisaties. Samen wordt in de netwerkregio’s gestreefd naar een zorgaanbod dat gevarieerd, van goede kwaliteit en afgestemd is op de behoeften van palliatieve patiënten en hun naasten.
Bovenstaande Netwerken werken samen met NIK Limburg Zuidoost Brabant.

Meer informatie?

https://www.palliatievezorglimburg.nl/

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidoostbrabant

Gertie Mooren - Rouw- en verliestherapeut

Gertie Mooren is rouw- en verliestherapeut in Meerlo. Zij begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen die geconfronteerd zijn met rouw, verlies en trauma, bijvoorbeeld na een overlijden, bij ziekte, in echtscheidingssituaties, na een ongeval of bij angsten.

Meer informatie?

Kijk op www.gertiemooren.nl

Praktijk Gewoon iK!

Francy op het Roodt biedt psychosociale begeleiding aan jongeren en volwassenen met als specialisatie rouw, verlies en trauma begeleiding. Francy, RBZC gecertificeerd therapeut, werkt vanuit een ervaringsgerichte benaderingswijze. Puurheid, vertrouwen en integriteit zijn hierbij haar uitgangspunt. Francy schreef onder meer het boek 'Mamma, ga ik eerder dood dan jij?' en ontwikkelde de kaartenset L-E-V om op een visuele manier thema's rondom verlies bespreekbaar te maken.

Meer informatie?

Kijk op www.praktijkgewoonik.nl

Vivre Kinderthuiszorg & Villa Vivre

Het liefst zorg je zelf voor je kind, maar dit is niet altijd mogelijk. Vivre Kinderthuiszorg biedt gespecialiseerde kindzorg thuis en op locatie.

Meer informatie?

Kijk op www.vivrekinderthuiszorg.nl

Wij zien je Wel

De Werkgroep Wij zien je Wel is medio 2017 gestart met de ambitie om te faciliteren dat het gezinsleven van gezinnen met kinderen met ZEVMB verandert van ‘overleven naar leven’.

Er zijn in 2018 vier pilotprojecten gestart om deze ambitie waar te maken. Een van pilots onderzoekt in de praktijk hoe een ‘Copiloot naast het gezin’ kan worden ingezet om het verschil te maken. Een Copiloot is er voor alle gezinsleden, hij/zij stroomlijnt de aanvraag en organisatie van de zorg, maar is zelf geen zorgverlener.

Er is een landelijk leernetwerk van 16 Copiloten gestart, die samen ongeveer 50 gezinnen ondersteunen. Naast de pilot loopt een onderzoekstraject om te onderzoeken hoe deze inzet kan worden geoptimaliseerd. De opbrengsten zullen uiteraard breed worden gedeeld.

Meer informatie?

Kijk op www.wijzienjewel.nl/copiloten

Ziezon - onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs. Leraren van het basis-, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruikmaken van de ondersteuning van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

Meer informatie?

Kijk op www.ziezon.nl

Zorgzuster

Zorgzuster is dé intermediair voor thuiszorg. Naast het bemiddelen tussen zelfstandige zorgverleners en zorgvragers ondersteunt Zorgzuster de zorgverleners in hun zelfstandig ondernemerschap. Door de juiste randvoorwaarden voor de zelfstandige zorgverlener te creëren, krijgt de klant altijd de beste zorg.

Meer informatie?

Kijk op www.zorgzuster.nl

Vertrouw Marijn

In mijn praktijk ontmoet ik kinderen, jongeren en hun ouders en tevens volwassenen die te maken krijgen met een verlies. Ik werk met vragen rondom rouw en overweldigende emoties. Daarnaast houd ik mij bezig met de dynamiek die dit teweeg brengt binnen het gezin of familiesysteem. 

Meer informatie?

Kijk op www.vertrouwmarijn.nl

Praktijk Inham

Ineke Vliem is psychosociaaltherapeut in hart en nieren. Vanuit haar praktijk in Best begeleid ze mensen rond rouw en verlies en is daarnaast ook opgeleid tot systeemspecialist. Ze heet je van harte welkom, met alles wat er is.

Meer informatie?

Kijk op www.praktijkinham.nl