Nieuws

Uitnodiging workshop ‘Samen betekenis geven’

Uitnodiging workshop ‘Samen betekenis geven’

 

Afstemming zoeken met ouders in situaties van onzekerheid en machteloosheid.

In de kinderpalliatieve zorg kom je als professional onherroepelijk terecht in complexe situaties waarin je niet kunt terugvallen op een behandelrichtlijn of protocol. Denk bijvoorbeeld aan ethische vraagstukken rondom behandelbeslissingen. Zowel de ouders, het kind als de zorgprofessional komen hierin gevoelens van machteloosheid tegen. Ieder mens reageert hier op zijn eigen manier op, wat effect heeft op de relatie en de communicatie tussen ouder en zorgprofessional.

In deze bijeenkomst staan we stil bij de betekenis van ziekte en de reactie op controleverlies bij ouders en bij de zorgprofessional. We besteden aandacht aan de manier waarop je als zorgprofessional af kunt stemmen op ouder en kind en betekenisvolle zorg kunt blijven verlenen - ook al komt het levenseinde onherroepelijk dichterbij. Theorie, praktijk en ervaringsverhalen zullen elkaar afwisselen waardoor je als deelnemer aan het eind van de training dieper de complexiteit kunt doorzien en ouders gerichter kunt bijstaan in het zoeken naar betekenis.

De cursus verbindt de expertise van drie beroepsgroepen in de kinderpalliatieve zorg: pediatrie, verliesbegeleiding en geestelijke zorg.

Datum: 14 april 2022 voor (kinder)artsen en 16 mei 2022 voor verpleegkundigen en geïnteresseerde paramedici

Tijd: 13.00-17.00 uur

Plaats: Theaterhotel de Oranjerie, Roermond (onder voorbehoud)

Meld je aan voor deze gratis workshop via zenabou.banse@mumc.nl.