De netwerkleden van NIK Limburg & Zuidoost-Brabant

NIK is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dat betekent een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Limburg & Zuidoost-Brabant. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Bij NIK Limburg & Zuidoost-Brabant zijn onder andere onderstaande organisaties aangesloten:

Adelante kinderrevalidatie

Adelante maakt revalidatie voor kinderen en jongeren mogelijk in het zuiden van Limburg. Het revalidatiecentrum helpt kinderen en jongeren met allerlei lichamelijke beperkingen: tijdelijk of permanent, als gevolg van een chronische ziekte, een aandoening of een ongeval. Contigo verpleegkundig kinderzorghuis en Contigo verpleegkundige kinderdagopvang onderdeel zijn van Adelante.

Meer informatie?

Kijk op www.adelante-zorggroep.nl

BFM Thuiszorg

BFM Thuiszorg is een cliëntvriendelijke en betrouwbare organisatie die gevestigd is in Echt, en werkzaam is in Midden en Zuid Limburg. Bij BFM Thuiszorg heerst een warme sfeer en er wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de cliënt. Wij bieden persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding op maat aan kwetsbare cliënten in de thuissituatie.

Meer informatie?

Kijk op www.bmfthuiszorg.nl

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Patiënten die thuisbeademing nodig hebben, worden doorverwezen naar een Centrum voor Thuisbeademing. Nederland kent 4 van deze centra. Het Centrum voor Thuisbeademing te Maastricht (CtbM) coördineert de zorg voor patiënten in de regio Zuid-Oost Nederland. Het CtbM  is gehuisvest in het Maastricht UMC+.

Meer informatie?

Kijk op de website van Maastricht UMC+

Elkerliek

In het Elkerliek ziekenhuis is een patiënt een mens. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller. Juist omdat ‘de mens’ dient als kompas is de koers duidelijk en resultaatgericht. Zo stimuleren ze een nauwe samenwerking tussen de verschillende specialismen, zodat de patiënt (mens) geen ‘koude overdracht’ ervaart. En maken ze bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken zoals een arm om een schouder.

Meer informatie?

Kijk op www.elkerliek.nl

ExpertCare

'Het onmogelijke thuis mogelijk maken’. Dat is de kern van ExpertCare. Veel verpleegkundige zorg die in ziekenhuizen wordt gegeven, kunnen zij thuis bieden. Of zo thuis mogelijk in Villa ExpertCare Waalre. Waar ouders bij hun kind kunnen verblijven.

Meer informatie?

Kijk op expertcare.nl

HSPO Zorgpunt

HSPO Zorgpunt kijkt goed om zich heen en ziet dat er veel mensen zorg nodig hebben.
Achter ieder mens schuilt een verhaal. Of u nu jong of oud bent, of het nu gaat om een lichamelijke beperking, psychische of verstandelijke beperking of tijdelijke hulp, HSPO Zorgpunt neemt graag de tijd om met u uw zorgwens te bespreken!

Meer informatie?

Kijk op www.hspozorgpunt.nl

Lef Verliesbegeleiding

Tanja van Roosmalen werkt in haar praktijk met kinderen en jongeren die te maken krijgen met een groot verlies. Kinderen, jongeren, ouders en scholen kunnen bij haar terecht met hulpvragen over rouw na overlijden en bij een ernstige ziekte in een gezin.

Meer informatie?

Kijk op www.lefverliesbegeleiding.nl

Maastricht UMC+

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Universiteit Maastricht (UM) werken samen in het Maastricht UMC+, ofwel het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Het is de ambitie van deze organisatie om de gezondheid van de bevolking in de regio op alle niveaus te verbeteren.

Meer informatie?

Kijk op Maastricht UMC+

Maasveld - Koraal

Maasveld in Maastricht is één van de drie locaties voor verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) van Koraal in Limburg. Zij bieden zorg, behandeling, begeleiding, advies en ondersteuning aan mensen met ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, veelal gecombineerd met onbegrepen gedrag.

Meer informatie?

Kijk op www.maasveld.org

Gertie Mooren - Rouw- en verliestherapeut

Gertie Mooren is rouw- en verliestherapeut in Meerlo. Zij begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen die geconfronteerd zijn met rouw, verlies en trauma, bijvoorbeeld na een overlijden, bij ziekte, in echtscheidingssituaties, na een ongeval of bij angsten.

Meer informatie?

Kijk op www.gertiemooren.nl

Praktijk Gewoon iK!

Francy op het Roodt werkte oorspronkelijk in de zorg. Ze studeerde verlieskunde. In 2012 publiceerde ze het kleuterboek "Waarom lopen Tijs zijn benen niet zo snel?” en in 2016 een interactieve kaarten set voor professionals (L-E-V). Ze verzorgt trainingen en lezingen voor  jongeren en volwassenen op het gebied van verlies en rouw. 

Meer informatie?

Kijk op www.praktijkgewoonik.nl

Vivre Kinderthuiszorg & Villa Vivre

Het liefst zorg je zelf voor je kind, maar dit is niet altijd mogelijk. Vivre Kinderthuiszorg biedt gespecialiseerde kindzorg thuis en op locatie.

Meer informatie?

Kijk op www.vivrekinderthuiszorg.nl

Ziezon - onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs. Leraren van het basis-, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruikmaken van de ondersteuning van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

Meer informatie?

Kijk op www.ziezon.nl

Zorgzuster

Zorgzuster is dé intermediair voor thuiszorg. Naast het bemiddelen tussen zelfstandige zorgverleners en zorgvragers ondersteunt Zorgzuster de zorgverleners in hun zelfstandig ondernemerschap. Door de juiste randvoorwaarden voor de zelfstandige zorgverlener te creëren, krijgt de klant altijd de beste zorg.

Meer informatie?

Kijk op www.zorgzuster.nl

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot